archidesign.biz
     
   
Legislatie
 
Proiecte de arhitectura Restaurari
Urbanism Arhitectura peisagista Detalii de arhitectura
Design interior si mobilier Publicatii si web design Prezentari de arhitectura- randari
Fotografie Legislatie Sfaturi
Contact Links


Ce ar trebui sa se cunoasca din legislatie:


" Codul Civil Titlul IV despre servituti
" HOTARARE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
" HOTARAREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) - Republicare
" HOTARARE nr. 448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor
" HOTARARE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
" HOTARARE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
" LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii
" LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
" LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
" LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor
" LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
" LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
" LEGEA nr. 50/1991*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor - Republicare
" LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001*) privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect - Republicare in Monitorul Oficial, partea I, cu numarul 771 din data de 23 august 2004
" LEGEA LOCUINTEI nr. 114 din 11 octombrie 1996
" LEGEA protectiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996
" LEGEA PROTECTIEI MEDIULUI nr. 137 din 29 decembrie 1995
" LEGEA protectiei muncii nr. 90 din 12 iulie 1996
" ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc
" ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003
" ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor
" ORDIN nr. 1943 din 19 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
" ORDONANTA Nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
" REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind activitatea de metrologie in constructii
" REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii
" ORDIN nr. 1731 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Specificatie tehnica privind protectiile elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi - cerinte si criterii de performanta", indicativ ST 049-06
" ORDIN nr. 38/N din 15 iunie 2000 privind obligatia de marcare a constructiilor cu placute de identificare
" Si inca alte cel putin100 alte normative, specificatii si instructiuni tehnice privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor

 

www.ArchiDesign.biz © 2006-2010 Toate drepturile rezervate
 
Patronatul societatilor din constructii (PSC)